ستارخان، روبروی آتش‌نشانی، میدان صحرایی، خیابان دستبند، پلاک ۲۲
۰۹۰۳۹۴۲۱۷۳۳
http://www.boroomand.ir/

اعلام ساعت برگزاری آزمون ترم بهار 1391

<p align="center"><span style="color: #ffff00;"><span style="font-size: x-large;">اعلام ساعت برگزاری آزمون ترم بهار 1391</span></span></p> <p align="right"><span style="font-size: medium;">همانطور که پیش تر به آگاهی هنرجویان عزیز رسیده بود آزمون ترم بهار 91 رشته های کلاسیک و پاپ آموزشگاه موسیقی برومئد در تاریخ جمعه 23 تیرماه و آزمون رشته های ایرانی در روز جمعه 30 تیرماه برگزار می گردد.</span></p> <p align="right"><span style="font-size: medium;">در جدول زیر ساعت برگزاری و اسامی داوران هر رشته درج شده است.</span></p> <p align="right"><span style="font-size: medium;">همان گونه که قبلاً نیز اعلام شده است هر هنرجو باید قطعه ی مورد اجرای خود را از حفظ اجرا نموده و یک کپی از نت آن را قبلا در اختیار دفتر آموزشگاه قرار دهد.</span></p> <p align="right"><span style="font-size: medium;">ضمن آرزوی موفقیّت برای همه ی هنرجویان پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزاریم.</span></p> <p><strong><span style="font-size: medium;">شورای فنی آموزشگاه موسیقی برومند</span></strong></p> <p align="center"><br /> آزمون رشته های کلاسیک و پاپ</p> <p align="center">جمعه 23 تیر 1391</p> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td width="205" valign="top"> <p align="center"><strong><span style="font-size: large;">رشته</span></strong></p> </td> <td width="274" valign="top"> <p align="center"><strong><span style="font-size: large;">هیئت داوران</span></strong></p> </td> <td width="136" valign="top"> <p align="center"><strong><span style="font-size: large;">ساعت<br /></span></strong></p> </td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td width="205" valign="top"> <p align="center"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ffff00;">گیتار</span></span></p> </td> <td width="274" valign="top"> <p align="center"><span style="font-size: medium;">صانعی- فقیه نصیری- امیری- امیرانی</span></p> </td> <td width="136" valign="top"> <p align="center"><span style="color: #ffff00;"><span style="font-size: large;">10:00</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="205" valign="top"> <p align="center"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ffff00;">کیبورد</span></span></p> </td> <td width="274" valign="top"> <p align="center"><span style="font-size: medium;">معینی- امیرقاسمی- بلوکات- امیرانی</span></p> </td> <td width="136" valign="top"> <p align="center"><span style="color: #ffff00;"><span style="font-size: large;">11:30</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="205" valign="top"> <p align="center"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ffff00;">پیانو</span></span></p> </td> <td width="274" valign="top"> <p align="center"><span style="font-size: medium;">معینی- امیرقاسمی- بلوکات- امیرانی</span></p> </td> <td width="136" valign="top"> <p align="center"><span style="color: #ffff00;"><span style="font-size: large;">14:30</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="205" valign="top"> <p align="center"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ffff00;">ویولن</span></span></p> </td> <td width="274" valign="top"> <p align="center"><span style="font-size: medium;">شریفی- میرصیافی- معینی- امیرقاسمی- امیرانی</span></p> </td> <td style="text-align: center;" width="136" valign="top"><span style="color: #ffff00;"><span style="font-size: large;">16:00</span></span></td> </tr> <tr> <td width="205" valign="top"> <p align="center"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ffff00;">فلوت ریکوردر</span></span></p> </td> <td width="274" valign="top"> <p align="center"><span style="font-size: medium;">فلامکی- ایزدپناه- معینی- امیرقاسمی- امیرانی</span></p> </td> <td width="136" valign="top"> <p align="center"><span style="color: #ffff00;"><span style="font-size: large;">17:30<br /></span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p align="center"> </p> <p align="center">آزمون رشته های ایرانی</p> <p align="center">جمعه 30 تیر 1391</p> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td width="205" valign="top"> <p align="center"><span style="font-size: large;"><strong>رشته</strong></span></p> </td> <td width="274" valign="top"> <p align="center"><span style="font-size: large;"><strong>هیئت داوران</strong></span></p> </td> <td style="text-align: center;" width="136" valign="top"><span style="font-size: large;"><strong>ساعت</strong></span><span style="font-size: large;"><strong></strong></span></td> </tr> <tr> <td width="205" valign="top"> <p align="center"><span style="color: #ffff00;"><span style="font-size: large;">سنتنور</span></span></p> </td> <td width="274" valign="top"> <p align="center"><span style="font-size: medium;">خصرلو- دشتی نژاد- امیرانی</span></p> </td> <td width="136" valign="top"> <p align="center"><span style="color: #ffff00;"><span style="font-size: large;">11:00</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="205" valign="top"> <p align="center"><span style="color: #ffff00;"><span style="font-size: large;">تمبک و دف<br /></span></span></p> </td> <td width="274" valign="top"> <p align="center"><span style="font-size: medium;">اله دادیان- خضرلو- پرویززاده- امیرانی</span></p> </td> <td width="136" valign="top"> <p align="center"><span style="color: #ffff00;"><span style="font-size: large;">14:30</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="205" valign="top"> <p align="center"><span style="color: #ffff00;"><span style="font-size: large;">کمانچه و آواز<br /></span></span></p> </td> <td width="274" valign="top"> <p align="center"><span style="font-size: medium;">پرویززاده- خضرلو- امیرانی</span></p> </td> <td width="136" valign="top"> <p align="center"><span style="color: #ffff00;"><span style="font-size: large;">15:30</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="205" valign="top"> <p align="center"><span style="color: #ffff00;"><span style="font-size: large;">تار، سه تار، عود<br /></span></span></p> </td> <td width="274" valign="top"> <p align="center"><span style="font-size: medium;">حدت- پرویززاده- خضرلو- امیرانی</span></p> </td> <td width="136" valign="top"> <p align="center"><span style="color: #ffff00;"><span style="font-size: large;">16:30</span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p align="center"> </p>

ورود به سیستم

نام کاربری :
کلمه عبور :

اطلاعات تماس

آدرس آموزشگاه موسیقی برومند ستارخان، جنب بازار بزرگ سنتی، میدان صحرایی، خیابان دستبند، پلاک ۲۲- روبروی مجتمع ورزشی توحید
شماره تماس آموزشگاه موسیقی برومند ۰۹۰۳۹۴۲۱۷۳۳
44259821
امروز پنجشنبه، 3 مهر 1399

تصویر روز

تصویر-روز

سخن روز

به نقل از سایه (هوشنگ ابتهاج) در یک گفتگوی خصوصی: «دنیا را بدون شجریان نمی توانم تصور کنم!» برای محمدرضا شجریان سلامتی آرزو می کنیم.
بازدید ها : 286,297
در حال بارگذاری ...